csdeenesfritru

RESERVATIONS:   info@segwaytrip.cz | +420 608 244 655

Open letter (in Czech)

Zákaz cyklistů na Kampě vyvolává rozpaky

Vážení spoluobčané,

kde jinde než v parcích a odpočinkových zónách by se měli pohybovat cyklisté a lidé, kteří chtějí trávit svůj čas aktivně, případně se potřebují dostat z místa na místo jinak než autem nebo MHD. Nedávný krok pražské radnice však lidi z parků vyhání a posílá je do přetížených pražských ulic a na silnice, kde jim hrozí nebezpečí.

Jedním z příkladů z poslední doby je instalace zákazové cedule na Kampě, která omezuje pohyb cyklistů, turistů i cestujících na segway, kteří parkem procházejí nebo v něm odpočívají. Radnice svoji aktivitu vysvětluje snahou o větší bezpečnost obyvatel, ve skutečnosti však zákaz mnohem většímu počtu lidí život znesnadňuje.

Zákazová značka je totiž umístěna v oblasti, která tvoří páteřní cyklostezku Prahy. Městská část tak jde proti dlouhodobému záměru magistrátu propojit centrum Prahy s předměstskou sítí cyklostezek. Uzavřená oblast přitom nemá žádnou bezpečnou alternativu k objezdu. V úseku Klárov-Újezd totiž cyklistické pruhy chybí.

Cyklisté, kteří byli Kampou zvyklí jezdit, se shodují – situace, která mohla obtěžovat obyvatele Prahy 1, se neměla řešit zákazovou cedulí. Průjezdy parky a odpočinkovými zónami jsou otázkou vzájemné tolerance a ohleduplnosti cyklistů vůči chodcům, ale i naopak. Bohužel radnice vyslyšela stížnosti na malou skupinu neukázněných cyklistů a kvůli nim je nyní postihována i slušná většina. Ta se musí vyrovnávat s problémy, které jim způsobuje předimenzovaná automobilová doprava v centru města. Situaci cyklistů podrobně mapuje článek na serveru Prahou na kole. (proklik a odkaz http://prahounakole.cz/2014/08/uzavreni-kampy-aplikuje-princip-kolektivni-viny/)

Zákaz průjezdu Kampou však nepostihuje jen cyklisty, ale také provozovatele vozítek segway, a dokonce i chodce. Z reakcí Čechů i cizinců vyplývá, že cedule je nesrozumitelná a velká část lidí ji chápe jako úplný zákaz vstupu do parku. Názor veřejnosti na podobné restrikce dobře ilustruje také fakt, že i po umístění cedule projedou parkem denně desítky až stovky cyklistů.

Co je v současné chvíli podložený fakt, a co mýtus?

Běžní občané jsou cyklisty a segway ohroženi: Mýtus

Od roku 2007 neeviduje Policie na Kampě žádnou srážku chodce s cyklistou ani segway. Zranění na segway si uživatelé způsobují většinou sami. Odklonem na frekventované komunikace je radnice paradoxně vystavuje mnohem většímu nebezpečí.

Segway do Prahy nepatří: Mýtus

Segway je ekologická forma dopravy, která se těší mezi turisty mimořádné oblíbě a přináší Praze mnoho kladných bodů. Proč chce radnice zakázat organizované eko prohlídky svých památek, místo toho, aby je podporovala?

Ze všech zemí EU je segway zakázán pouze ve Velké Británii. Regulaci řeší jednotlivá města komplexněji, v sousedním Německu je například firmám udělována licence.

Segway jezdí po úzkých chodnících: Mýtus

Členové Asociace Segway na trasách svých prohlídek využívají minimálně z 50 % široké cesty parků (Petřín), části cyklostezek (Kampa) nebo silnice (Nerudova, U lužického semináře atp.). Městská část se je snaží vytlačit, podobně jako na Kampě, do hustého provozu a na chodníky.

Městská část Praha 1 situaci řeší do určité míry: Fakt

V roce 2013 si MČ nechala vypracovat studii od dopravní fakulty (pan docent Šachl) o tématice segway – dosud s ní nijak nenaložila a nejedná podle ní. Šlo jen o další vyhozené peníze občanů?

Asociace Segway tuto studii využila pro formulování základních pravidel pohybu na komunikacích, která dodržuje a jejich dodržování kontroluje.

Vypracovaná pravidla však cca šest společností (převážně s ruskými vlastníky) nerespektuje a dělá špatné jméno ostatním. Tyto firmy často jednají dokonce v rozporu s vyhláškou (například s tržním řádem, kdy se dopouštějí obtěžujícího a agresivního nabízení letáků na Můstku či Staroměstském náměstí, nově pak u Karlova mostu v Mostecké ulici). Již přes dva roky předkládá Asociace městské části návrhy na regulaci provozovatelů a hledá společný průsečík zájmů občanů a segway agentur, tedy bezpečnost.

Sundání zákazové cedule může být prvním vstřícným krokem ke společnému spokojenému soužití všech občanů, kteří se v Praze pohybují, ať už pěšky, na kole, na koloběžce nebo na dvoukolce.

Město v současné době očekává novou novelu o pohybu na pozemních komunikacích, kterou vydává Ministerstvo dopravy. Ta by měla upřesnit znění vyhlášky, kterou MČP-1 bude předkládat jako návrh ke schválení zastupitelům HM Prahy.

Vaši spoluobčané a členové Asociace Segway

Share "Open letter (in Czech)" via:

No comments yet.

Leave a Reply

TRIPADVISOR

SegwayTrip PRAGUE
Ovocný trh 15
Prague 1
Czech Republic
Phone:+420 608 244 655
Email:info@segwaytrip.cz
Follow on:
Follow on:
Join us on: